Servicii de evidenta contabila

 

Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare

Elaborarea balantei de verificare lunara

Intocmirea registrelor obligatorii

Contabilitate de gestiune

Intocmirea bilantului contabil

Consultanta si asistenta pentru emiterea, receptia, arhivarea documentelor si organizarea contabilitatii primare

Intocmire de rapoarte financiare la cerere

Servicii de audit financiar

 

Oferim servicii profesionale de audit prestate in conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Auditul financiar presupune examinarea situatiilor financiare in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente.

  • Auditarea situatiilor financiare statutare
  • Auditarea situatiilor financiare intocmite in conformitate ca orice alt cadru de raportare financiar-contabil
  • Consultanta in ceea ce priveste organizarea si functionarea departamentului de audit intern
  • Servicii de audit intern conform standardelor nationale si internationale

Servicii de consultanta fiscala

 

TVA si impozit pe profit

Impozite locale

Taxe si impozite aferente salarizarii

Actualizare a legislatiei in domeniul taxelor si impozitelor

Servicii de personal - salarizare

 

Consultanta privind intocmirea dosarelor de personal

Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal

Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor

Intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal

Intocmirea si inregistrarea contractelor de munca si intermedierea operatiunilor la Inspectoratul Teritorial de Munca

Intocmirea ordinelor de plata pentru contributiile aferente salariilor

Elaborarea fiselor fiscale

Servicii de expertiza si revizii contabile

 

Expertize contabile amiabile

Revizii evidenta contabila

Analiza conformitatii faptelor economice cu documentele aferente, precum si cauzele care au generat abaterile de la actele normative in vigoare

Evidentierea neregularitatilor existente in activitatile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor neregularitati precum si prezentarea unei serii de posibilitati de solutionare a inadvertentelor constatate

Controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati interpretarea datelor de evidenta si formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislatiei in vigoare

Servicii de consultanta financiar - contabila

 

Impozit pe profit

TVA

Consultanta privind fiscalitatea la nivelul organizatiei dvs

Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri a venitului

Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare

Consultanta pentru efectuarea operatiunilor de divizare, fuziune, lichidare

Alte servicii

 

Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite sau leasing

Obtinerea certificatelor fiscale si certificatelor constatatoare

Evaluarea patrimoniului companiei